1850 – 1879 Der fandtes enkelte danske figurer og dekorationer som kunne bruges til tyske komedier eller sammen med tyske dekorationer. jordanw
1880 Kunstforlægger Alfred Jacobsen påbegynder udgivelsen af danske dukketeater-dekorationer og af bladet, Suffløren. Dette giver vejledning i, dels at bygge et teater, og dels i opførelse af komedierne. Efterhånden udkommer dekorationerme i fire forskellige størrelser A-, C-, D- og F-størrelsen. Danske billeder
1887 Alfred Jacobsen udgiver det første Pantomime teater, som senere er optrykt af Prior, Ballermann og Oldfux. proceniumw
1900 Boghandler Carl Larsen overtager forhandlingen af dukketeatermaterialet. carllarsenw
1914 – 1936 Illustreret Familie-Journal udgiver en række dukketeatre og komedier i bladet.
Et nyt teater næsten hvert år.
allerjournal
1919 Vilhelm Priors Kgl. Hof-boghandel bliver også forhandler og senere forlægger. vilhpriorw
1941 Carl Aller/Familie Journalen udgiver et nyt, moderne teater. Det skal kunne klappes sammen, så det fylder minimalt. Teatret udstyres med rundhorisont. pegasus_dekoration
1942 Carl Aller udgiver Modelteater Haandbogen. Den giver Raad og Vejledning for alt vedrørende Modelteatret. modelteaterhaandbw
1943 Dukketeaterforeningen stiftes under navnet, Dansk Modelteater Samfund, og udgiver medlemsbladet Suffløren. 1943
1945 Hæftet, Nye Moderne Proscenier, udgives af Carl Aller.
Ideer til at skabe sit eget personlige proscenium.
nyeproscw
1946 Carl Allers Forlag udgiver Model-teatermaleren. Uundværlig for den, der selv vil tegne og male sine Dekorationer. Den giver Besked om Perspektiv og Farvevirkning, og der er et Væld af Forbilleder til Buer, Søjler, Træer etc. teatermaler
1947 Udkommer Politikens Fritidshåndbog, hvor også dukketeatret omtales.
Senere udgaver udkommer 1951, 1963 og 1977 som den sidste.
min-hobby-bog-1947
1950 Nationalmuseets juleudstilling med dukketeatre og udgivelse af skriftet, “Dukketeater”. katalog_natmus_w
1954 Første udgave af Poul Syskinds oversigt over Alfred Jacobsens dukketeatreark trykkes i bladet, Suffløren.
1967 Dukketeaterforeningen udgiver “Danske Teaterdekorationer og Danske Billeder” af Poul Syskind og Paul Brandt. dtdb
1969 Politiken udgiver “Vi spiller dukketeater”. dscn7732pa
1970 Georg Garde udgiver “Theatergeschichte im spiegel der Kindertheater”. gardew
1972 Kunstindustrimuseet i København viser en udstilling om danske dukketeatre og teaterdukker. kunstmusw
1973 Egon Petersen overtager “Priors Dukketeatre”. egon-pw
1974 Alfred Jacobsens Danske Billeder. Med indledning af Ib Varnild.
Udgivet af Høst & Søn.
ajdanskebilleder
1974 Alfred Jacobsens Dukketeatre udgives af Svend Løvgreen, til en udstilling i Kunstindustrimuseet.
1980 Alfred Jacobsens 100 års jubilæum festligholdes med festskrift af Georg Garde og udstilling på Kunstindustri-muséet i København. 100aar
1980 “Dukketeatrets historie i Danmark” af Dorte Møller i forbindelse med en udstilling på Muséet Falsters Minder. lollandw
1983 Folketeatret laver et nyt dukketeater med forestillingen “Nøddebo Præstegård”. noeddebow
1985 Hanne Nelander overtager “Priors Dukketeatre” efter Egon Petersen. priors
1985 Det danske Dukketeater, af Sven-Erik Olsen udgives af Dansk Dukketeaterforening. ddf1985w
1985 Thaliateatret lanceres af Ivar Thrane som nyt stort teater. thaliaw
1987 Svalegangens Dukketeater åbner som Danmarks eneste professionelle papirteater.

svalegangw
1989 Foreningen ændrer organisation og opretter tre lokalkredse, Sjælland, Fyn og Jylland

dk-kort
1993 Udstillingen “Modelteater – store forestillinger i små rum” vises i
Søllerød Museum
sollerod
1993 Foreningen fejrer 50 års jubilæum i H.C. Andersens Hus i Odense, samtidig udkommer Sven-Erik Olsens bog “Dukketeatret i Danmark” dukketeaterdkw
2001 Dansk Dukketeaterforening udgiver for første gang en hel dukketeaterkomedie tor-5w
2002 Dansk Dukketeaterforening åbner sin egen hjemmeside putto-all01
2002 Olfux-prisen indstiftes. Prisen tildeles som påskønnelse for en stor indsats til gavn for modelteatret i Danmark.

okdfux_0
2003 Dansk Dukketeaterforening arrangerer en stor udstilling i ILLUM under navnet Eventyr på små scener. plakat03
2003 Dansk Dukketeaterforening og Suffløren kan fejre 60 år jubilæum. kompl_tykw
2004 Premiere på Per Brink Abrahamsens dramatisering af Karen Blixens novelle ”Skibsdrengens Fortælling”. Dekorationerne bygger på H.M, Dronningens découpager. skibsdreng_w
2005 H. C. Andersen blev født i 1805. Fyns-, Jyllands- og Sjællandskredsen fejrede dagen med opførelse af tre eventyr i nye opsætninger. hca
2005 Fynskredsen udgiver en nytegnet og nyindspillet udgave af, “Hvad fatter gør, det er altid det rigtige”. fatter2_w
2005 “Dansk dukketeater i 125 år” fejres blandt andet med en udstilling i
“Den gamle By” i Århus.
gamle-by
2005 Foreningen skifter navn til Dansk Modelteaterforening. navneskifte
2006 Alfred Jacobsens B-teater fra 1910 genoptrykkes, efter at det har været
udsolgt i mange år.
b-samlet-1910_w
2008 Landsforeningen og Sjællandskredsen flyttede igen. Denne gang til
Aktivitetscentret Skt Joseph, Griffenfeldtsgade 44, 2200 Kbh. N
griffenf