AUKTIONSBETINGELSER:

Alle medlemmer af DMF kan deltage.

Alle ikke-medlemmer kan også byde, men til den endelige, totale købspris lægges et gebyr på 500,- DKK, som samtidig giver et års medlemskab af DMF.

Når man første gang afgiver et bud, skal navn, adresse og evt. telefonnummer fremgå.

Hvis du har problemer, kan du henvende dig til Sven Münther på +45 2087 5727 for nærmere vejledning.

Bud:

Man afgiver bud ved at sende en mail med overskriften ”AUKTION” til:

auktion@dansk-modelteater.dk

Bud kan IKKE modtages på sms eller pr. telefon.

Så snart buddet registreres på auktionslisten, gælder det i 24 timer, og hvis der herefter ikke opnås højere bud, tilfalder det pågældende lot byderen.

Man har vundet buddet, når der, 24 timer efter offentliggørelsen af ens bud, ikke er andre, der har budt over.

Auktionsnumre uden bud trækkes tilbage efter 10 dage.

Betaling:

Når auktionen er afsluttet, sendes en opgørelse over det erhvervede materiale, som umiddelbart herefter betales til kasserer Sven-Erik Olsen via: Mobile pay: 4042 2251,

eller: Bankkonto: 5043-133 1177 (Jyske Bank).

Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen.

Budstørrelser:

Sålænge prisen er under 100,- kr. er mindste overbud 10,- kr.

Når prisen er under 250,- kr. er mindste overbud  25,- kr.

Når prisen er over 250,- kr. er mindste overbud  50,- kr.

Når prisen er over  500,- kr. er mindste overbud 100,- kr.

Proveniens:

En del af materialet i dette auktionskatalog hidrører fra Dr. Østerbyes samling. Dr. Østerbye var en del af den oprindelige klub ‘Suffløren’, som talte folk som Klinck og Alfred Jacobsen.

Denne ellers flotte samling har været opbevaret for fugtigt, og har været angrebet af skimmelsvamp og kan lugte muggent, selvom det har været opbevaret tørt det sidste halve år.

Materialet fra denne samling, er tydeligt markeret.

Forkortelser:

bgt:                    bagtæppe

forsk udsk:    forskellig udskæring

forst:                 forstørret

mlt:                 mellemtæppe

opkl:                opklæbet

opl:                 oplag

sætst:         sætstykke

tr:                transparent

udg:                 udgave

udsk:                    udskåret

mgl:               mangler

KIS:               KAN IKKE SENDES

Auktionsmaterialets stand:

A: Fin stand.

B: Materialet har mindre fejl.

C: Materialet er slidt og har større fejl.

D: Materialet er meget slidt og mangler måske dele.

Hvor intet er anført, er standen B.

Nogle lots vil være gengivet med foto – men generelt henvises til www.papirteater.dk hvor mange ark er afbildede. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om et lot, er man velkommen til at stille spørgsmål via mail til: andree@dansk-modelteater.dk

Forsendelse:

Medmindre et lot er mærket ‘KIS’, (kan ikke sendes), så kan indkøbt materiale godt sendes, dog med tillæg af forsendelsesomkostninger.

Dette aftales med sekretær Søren Gleerup på sms: +45 2021 4716, eller mail: sekr@dansk-modelteater.dk

Afhentning:

Alt materiale skal senest afhentes 3 måneder efter auktionens ophør. Herefter tilfalder materialet Dansk Modelteaterforening.

Byd ikke før d. 14. november.

Bud indsendt før d. 14. november kl. 00.01 er ugyldige.