Ord Forklaring
Akropolistæppet Det kongelige Teater’s Gammel Scene har et fortæppe der har Athens Akropolis som motiv.
Mange modelteatre er også udstyret med dette fortæppe. Se mere
Akt Latin: handling.
Afrundet hovedafsnit af teaterstykke.
Ex: Stykket var i to akter.
Bagtæppe Baggrunden i en dekorationsopstilling
Belysning Lysanlæg som består af rampelys, ovenlys (herder), horisontlys, effektlys mm.
Se mere
Blackout Pludselig mørke, lyset slukkes brat.
Changement Fransk: Forandring, ændring.
Sceneskift for åbent tæppe.
Dameside Det kan skabe usikkerhed at sige højre og venstre side på et teater. Det er derfor kutyme at sige kongeside og dameside. Befinder man sig på tilskuerpadserne med front mod scenen er kongesiden til venstre og damesiden til højre. Tænk bare på hvor kongelogen er placeret i det Kgl. Teaters, Gammel Scene.
Se mere
Dekoration Teatrets kulisser og bagtæppe.
Det vil sige en sceneopstilling uden figurer.
Se mere
Drama Græsk: Litterær genrebetegnelse for scenisk digtning. Findes i flere former, tragedie, komedie, skuespil, lystspil, farce og blandinger af disse. Ex: Shakespeares dramaer.
Drejescene Drejeligt scenegulv, hvorpå flere dekorationer kan opbygges samtidig. Dekorationerne kan således hurtigt skiftes. Sceneskift kan også ske for åbent tæppe. Opfundet 1896 af tyskeren C. Lautenschläger (1843-1906). Installeret på Det ny Teater 1908, på Det kgl. Teater 1930.
Ente, Entré Fransk: Indgang. En skuespillers indtræden på scenen, jfr. sortie. Ex: Der blev klappet ved skuespillerens entre.
Epilog Græsk: Eftertale. Afsluttende tale i et skuespil, jfr. prolog.
Eventyr Kortere fortælling med overnaturligt eller fantastisk indhold. Ex: H. C. Andersens eventyr.
Fabel Latin. Kort fortælling, hvor dyr, planter eller ting taler og handler som mennesker. Ex: Kaalunds fabler og Æsops og La Fontaines fabler.
Fade Fade ud – forsvinde lidt efter lidt; langsomt tone ud. Kan bruges både om lys og lyd. Man kan også bruge udtrykket, fade ind.
Faldlem Lem i scenegulvet, der kan hæves og sænkes.
Se mere
Fanfare Fransk. Kort, signallignende stykke musik for blæseinstrument, især som hyldest.
Farce Fransk. Lystig, folkelig komedie med intriger. Ofte kun i én akt.
Filter Gennemsigtig plade eller folie som kun lader visse lysstråler passere når den placeres foran en lyskilde.
Klik, hvis du vil vide mere.
Flashback Scene der springer tilbage til et tidspunkt, der ligger forud for handlingen i de omgivende scener.
Fortæppe Tæppet der “lukker” af for scenen i start og slutning samt under sceneskift.
Se mere
Gade Den åbne plads mellem dekorationerne.
Fx 1. gade er mellem prosceniet og 1. mellemtæppe eller kulisse.
2. gade er mellem 1. mellemtæppe og 2. mellemtæppe eller kulisser osv.
Herde Belysning. Ovenlys der hænger i loftet over dekorationerne.
Se mere
Hertz En måleenhed (Hz) for svingninger pr. sekund i lyd, lys eller strøm, kaldet frekvens.
1 kHz=1.000 Hz, 1 MHz=1.000.000 Hz. Opkaldt efter tysk fysiker Heinrich Hertz (1857-94).
Horizont Græsk. Rundhorisont er en halvcirkelformet scenebaggrund, der giver en uendelig fornemmelse af himmel. Man kan også bruge “flade” horisonter.
Se mere
Illumination Latin. Festlig belysning.
Fx: Tivoli’s illumination var meget smuk.
Se mere
Jævnstrøm Elektrisk strøm som løber samme vej. Det giver en plus-ledning og en minus-ledning, modsat vekselstrøm som skifter retning hele tiden.
Et element eller batteri giver jævnstrøm ligesom vekselstrøm efter en ensretter.
Komedie Latin. Lystigt skuespil, modsat tragedie. Man taler om fire hovedtyper: karakterkomedie, situationskomedie, intrigekomedie og den samfundsrevsende komedie.
Kongeside Det kan skabe usikkerhed at sige højre og venstre side på et teater. Det er derfor kutyme at sige kongeside og dameside. Befinder man sig på tilskuerpladserne med front mod scenen er kongesiden til venstre. Tænk bare på hvor kongelogen er placeret i det Kgl. Teaters, Gammel Scene.
Se mere
Kulisseholder Stander til fastgørelse af dekorationer.
Se mere
Marionetteater Fransk. Dukketeater, hvor dukkerne bevæges med snore fra oven.
Navnet marionet er en afledning af ordet mariola, i diminutivform – mariolette, som man kaldte de små mariafigurer i middelalderens kirkespil.
Maske En udsigt eller væg der placeres bag en dør, vindue eller lignende i dekorationens bagtæppe.
Se mere
Mellemakt Ophold mellem to akter i et skuespil.
Mellemtæppe Dekorationsdel af størrelse som bagtæppet, men udskåret, så man ser igennem det.
Se mere
Melodrama Græsk. Lyrisk skuespil, hvor replikkerne ledsages af musik på de mest dramatiske højdepunkter.
Mester Jakel Dukketeater med handskedukker. Har navn efter hovedpersonen “Mester Jakel”. Mester Jakelteatret kendes i Danmark fra ca. 1800.
Mikserpult, miksepult Apparat til blanding af forskellige lydsignaler i forbindelse med optagelse eller redigering af lydsiden til en forestilling
Momentskifte Hurtigt skift af dekoration ved snoreloft,
skydescene, o.l.
Opera Italiensk. Egentlig flertal af latin opus: Værk, skrift, musikdramatisk sceneværk. Kort sagt – et teaterstykke, hvor dialogen synges.
Operette Italiensk. Egentlig en lille opera – et let, muntert teaterstykke med indlagte kor og sange og hvor replikkerne ikke synges, men siges.
Ovenlys Belysning. Herde der hænger i loftet over dekorationerne.
Se mere
Pegasus, Pegasos Pegasos er i græsk mytologi en bevinget hest, symbol på digtekunst og digterisk inspiration. Pegasus er den latinske form for Pegasos og samtidig et stjernebillede på nordhimlen.
Betegnelsen “Pegasusteatret” blev brugt af Carl Aller i 1941, da man lancerede et dukketeater med dette navn.
Se mere
Plastisk Græsk. En dekoration eller figur i 3-dimensionel form.
Premiere Fransk. Første gang en forestilling vises.
Ex: Premiere på et nyt teatersty
Projektør Fransk: lyskaster. Lampe som udsender kraftigt lys fx til oplysning af en scene eller belyse enkeltheder man ønsker at fremhæve. I dag bruges ofte navnet: Spotligth eller blot spot.
Se mere
Proscenium, proscenie Græsk: Ramme eller væg der adskiller scene og tilskuerrum. Hvis man spillede foran sceneåbningen var det (pro)scene. I dag er det navnet på både det store teaters og dukketeatrets forside mod publikum.
Rampe Fransk. Lamperække foran et teaters sceneåbning. Scenens afgrænsning mod publikum.
Ex: Komme frem i rampelyset.
Se mere
Rampelys Rampelys
Belysning ved scenens forkant, især til belysning af figurerne i forreste “gade”.
Se mere
Regi, regie Fransk. Oversigt over forestillingens opsætning med dekorationer og rekvisitter.
Regissør Fransk. Den person ved teatret, der blandt andet sørger for, at rekvisitter, kulisser osv. er på plads.
Repetoire Fransk: spilleplan. De stykker et teater har på sit program. Ex: Det kgl. Teater har altid mindst én af Holbergs komedier på repertoiret.
Replik Fransk: svar, gensvar. Den sætning, den enkelte person i et teaterstykke siger.
Reprise Genopførelse af et teaterstykke.
Rundhorisont Rundhorisont er en halvcirkelformet scenebaggrund, der giver en uendelig fornemmelse af himmel. Man kan også bruge “flade” horisonter.
Se mere
Scene Fransk. Det sted i teatret, hvor stykket spilles eller en del af et stykke som kan bestå af flere scener.
Fx afsnit af en akt i et skuespil – optrin, situationer.
Ex: Scenen forestiller en skov.
Ex: 4. akt, 2. scene.

Sætte i scene (arrangere).
Ex: sætte et stykke op eller sætte i scene.

Skydescene Plade, hvor en dekoration er fast opstillet, og som hurtigt kan skubbes ind på scenen ved sceneskift.
Se mere
Snoreloft Lister i dukketeatrets loft, hvorfra dekorationerne kan hejses op og ned ved hurtige sceneskift.
Bruges ikke meget, da dekorationerne er i vejen for ovenlyset.
Sortie Fransk: Udgang. En skuespiller forlader scenen. Effektfuld afslutning. Jfr. entré.
Suffit Dekoration, der hænger ned fra loftet på tværs af scenen, fx himmel, loft, løvhang.
Sufflør Fransk. Den person i et teater der, uset af publikum, visker replikker til skuespillerne under forestillingen.
Suffløren I modelteatersammenhæng er “Suffløren” navnet på Dansk Dukketeaterforening’s blad som er udkommet siden 1943.
Syngespil Musikdramatisk genre, hvor arier eller sange veksler med dialog, til forskel fra opera, hvor de forbindes med recitativer. Jfr. vaudeville.
Sætstykke Løs dekorationsdel, stol, trone, busk eller lignende.
Tableau Fransk. Malerisk scenisk opstilling af en historisk begivenhed eller lignende, fremstillet af ubevægelige personer og uden egentlig handling.
Tragedie Græsk. Sørgespil, skuespil med tragisk handling der ofte skildrer lidelse og undergang. Modsat “komedie”.
Transparent Fransk: Gennemsigtig. Dekoration, trykt på for- og bagside. Bagsiden bliver synlig på forsiden, når den belyses bagfra.
Se mere
Tæppedraperier Tæppeforhæng mellem fortæppet og scenen, som indrammer denne. Sceneåbningen kan gøres større eller mindre efter behov. Forestiller scenen fx en skov, skal åbningen være stor, mens den skal være mindre ved fx en hytte.
Se mere
Underføring System, hvor scenegulvet er forsænket, og figurerne føres nedefra på høje førerstænger.
Vaudeville Fransk. Lystspil med indlagte sange, der ofte erstatter dialogen (samtalen) på vigtige steder i handlingen. I Danmark især brugt af J. L. Heiberg.
Vendefigurer Figurer, der er trykt eller malet på begge sider, så de kan ses fra for- og bagside. I en speciel vendefigurfører kan de vende sig om på scenen.
Se mere