Akropolistæppet På Gammel Scene findes måske verden ældste teaterfortæppe, det 12×16 meter store Akropolis-tæppe. Det er formentlig et af Danmarks største malerier og sikkert det mest kendte. Samme motiv blev også brugt til det tidligere teater på Kongens Nytorv. Fortæppet er desuden kendt i vide kredse gennem modelteatrene. Da litograf Alfred Jacobsen i 1880 begyndte sin produktion af modelteatre, gengav tæppe nr 2, næsten korrekt, det kongeliges fortæppe. Også den velkendte proscenie-indskrift EI BLOT TIL LYST, svarende til indskriften på Comoedie-Huuset fra 1748, findes på Alfred Jacobsens modelteater.

I Oehlenschlägers “Sct. Hansaften” spil fra 1803 finder vi dette motto på sin vis:
“At gavne, medens vi fornøie,
har vi bestandig havt for Øie,
da det er Kunstens Hovedsag,
som I skal faae at see i dag.”