Suffløren header

Suffløren udgives af Dansk Model-teaterforening fire gange årligt. Der bringes anmeldelse af forestillinger, omtale af nyheder, tekniske løsninger, og stof om modelteater og teaterhistorie.

Det hele begyndte for 134 år siden. Litograf Alfred Jacobsen udgav i 1880 det lille blad “Souflören”. Det indeholdt en vejledning til selv at lavAlfred Jacobsene et dukketeater. Desuden indeholdt første nummer teksten til Kaptajn Grants Børn. I de følgende 2 år udkom Souflören med 24 numre med i alt 368 sider og med hvert nummer fulgte der som bilag, dekorationsark, figurer, proscenium og tæpper til at bruge i dukketeatret.
Alfred (Martin Møller) Jacobsen blev født den 4. marts 1853. Han var således dreng i 1864 hvor den nationale følelse i Danmark var stor efter nederlaget til Tyskland.

Alfred Jacobsen blev uddannet som litograf hos kunsttrykker Th. Berg og allerede i 1874 etablerede han sin egen litografiske anstalt i København.

Han tegnede selv prosceniet til det nye dukketeater efter det i 1874 åbnede Kongelige Teater (Gl Scene) og fik dygtige kunstnere til at tegne dekorationer og figurer i serien “Danske Dukketheaterdekorationer”. Alfred Jacobsens betydning som grundlægger af en dansk dukketeatertradition er ubestridelig.

På baggrund af den stigende interesse for modelteateret stiftedes Dansk Modelteater-Samfund i 1943 og ser man i medlemslisterne for den forløbne periode, kan man se, hvorledes op- og nedgangstider har præget modelteater interessen lige siden. Som medlemsblad udgav foreningen fra begyndelsen af 1944 Suffløren med 4-5 numre om året. Dansk Modelteatersamfund havde i sin første periode op til 800 medlemmer fordelt over hele landet.

I dag, hvor foreningen hedder Dansk Modelteaterforening, udgives Suffløren stadigvæk, og er nu gået ind i sin 72. årgang. Bladet er et meget vigtigt bindeled mellem medlemmerne – både i Danmark og i udlandet.

Tidsskriftet Suffløren er foreningens medlemsblad, som udkommer med 4 numre om året. Der bringes artikler om alt, lige fra teaterhistorie, tekniske løsninger, anmeldelse af forestillinger, omtale af nyheder og til personlige erfaringer med modelteatret.

Alfred Jacobsen Litograf Alfred Jacobsen
Suffløren nr. 1 Souflörens Hefte 1, udkom 7. februar 1880.
Suffløren Forside 60 år Suffløren, forside, 60 år.
Danske Modelteatre I december 2007 blev der udgivet et særnummer “Danske Modelteatre”. Her vises en række modelteatre udgivet i Danmark. Fra Alfred Jacobsen første “EI BLOT TIL LYST” teatre, over Familie-Journalens udgivelser til reklame- og juleteatre. Ekstra eksemplarer kan købes hos foreningens sekretær.
Alfred Jacobsen Danske billeder I et særnummer, december 2008, fortæller vi om, og viser udpluk af en serie som er et stykke dansk kultur-historie, nemlig Alfred Jacobsens “Danske Billeder”, som han begyndte udgive i 1886 trykt på på en litografisk håndpresse.