Redaktion

Sven-Erik Olsen (ansv.havende redaktør)
Fjordvej 9
4720 Præstø
Telf.: 40 42 22 51
E-mail: oldfux@oldfux.dk

Hanne Slumstrup
Gartnerhaven 2, 1.
5000 Odense C
Tlf.: 32 16 01 19

Ove Johansen
Lodskovvej 11
5863 Ferritslev
Telf.:  40 28 22 43
E-mail: ovj@johansen.mail.dk


Trykkeri

Grafisk Værksted Præstø