Redaktion

Sven-Erik Olsen (ansv.havende redaktør)
Fjordvej 9
4720 Præstø
Telf.: 40 42 22 51
E-mail: oldfux@oldfux.dk

Søren Gleerup Hansen
Bogensegade 11, 2. th
2100 København

Trykkeri

Grafisk Værksted Præstø