UDGIVELSER - ark og forestillinger

 

Thors Hammer

 


Dansk Modelteaterforening og Fynskredsen har udgivet forestillingen - Thors Hammer.
Dette spændende stykke, med meget smukke dekorationer og figurer, kan erhverves for 150,00 Kr. + forsendelse 25,00 Kr.
Henvendelse til Ove Johansen, Lodskovvej 11, 5863 Ferritslev.
Tlf.: 65 98 22 86.
Betalingen kan ske på foreningens giro
nr. 508-4369.
Thors Hammer omfatter 7 ark i offsettryk og teksthefte.
Ekstra teksthefte koster
25,00 Kr.
Tilhørende bånd eller cd kan ligeledes bestilles, dog kun af foreningens medlemmer.
Med venlig hilsen
Fynskredsen.
 

 

 

 
 

28.04.2006 webmaster - Poul Andersen - poul@dansk-modelteater.dk