Dansk Modelteaterforening har udgivet 4 ark til FYRTØJET af H.C. Andersen

Fyrtøjet er nok til dato den mest populære dukketeaterforestilling nogensinde.
Der er udgivet de første 4 ark til ”Fyrtøjet” i A størrelsen, dels på grund af de meget smukke og sjældne A-ark fra 1906, og dels fordi de passer til genoptrykket af B-prosceniet.

Dekorationerne til ”Fyrtøjet” består af 12 ark, som var planlagt i 3 puljer:
1. pulje bestående af arkene: 1004 – 1005 – 1006 og 1007
2. pulje bestående af arkene: 1008 – 1009 – 1010 og 1011
3. pulje bestående af arkene: 1012 – 1013 – 1014 og 1015.

Sammen med de nye ark er der udgivet en ny revideret tekst af en af nutidens bedste dukketeatertekstforfattere – Hanne Nelander.

En betingelse for at vi – som forening – kan genoptrykke disse sjældne ark er, at medlemmerne bakke op om projektet.

Da der ikke indtil videre har været den store interesse for genoptrykkene i A-størrelse, er det kun arkene 1004-1005 – 1006 og 1007 (aftenskov og hule), der er blevet genoptrykt.

For at få gang i optrykningen af de sidste 8 ark, kan du henvende dig til foreningens sekretær med ønske om genoptrykning, så vil vi bestyrelsen vurdere på antallet af henvendelser, om der er økonomi bag.

Bestilling af de første 4 ark sker ved henvendelse til foreningens kasser. De koster 50 kr pr ark.

De bestilte ark kan afhentes i din lokale kreds.
Hvis du ønsker arkene tilsendt, skal du regne med en forsendelsesomkostninger efter Post Danmarks takster + udgifter til emballage

.

 

0401_bagt_skov_w