Dansk Modelteater Forening og Fynskredsen har udgivet forestillingen:

THORS HAMMER

Bearbejdet af Hanne Slumstrup
Scenografi og figurer af Dolfe Lindeskov Pedersen

Forestillingen er i 3 akter bestående af 7 dekorations-, og figurark, samt tekst. Dette er et spændende stykke, med meget smukke dekorationer og figurer.

Thors Hammer omfatter 7 ark i offsettryk og teksthefte.
Pris:
150,00 kr. + forsendelse 25,00 kr.

Ekstra teksthefte
Pris: 25,00 Kr.

Tilhørende bånd eller cd kan ligeledes bestilles, dog kun af foreningens medlemmer.

Bestillinger modtages ved henvendelse til:
Ove Johansen, Lodskovvej 11, 5863 Ferritslev.
Tlf.: 40 28 22 43.

Betalingen kan ske på via:
Dansk Modelteaterforeningens giro nr. 508-4369

 

tor-1w tor-2w tor-3w tor-4w tor-5w tor-6w tor-7w