I 1943 stiftedes “Dansk Modelteater Samfund” som en samling af de mange små foreninger af modelteater-interesserede, der fandtes rundt omkring i landet. På et senere tidspunkt blev navnet ændret til “Dansk Dukketeaterforening” og endelig i 2006 ændrede foreningen navn til det nuværende, “Dansk Modelteaterforening”.

I foreningen arbejder man i dag med to kredse, svarende til landsdelene Sjælland,
og Fyn.
Det mest populære modelteater er i den såkaldte C-størrelse. Teaterforsiden = prosceniet er ca. 90 cm højt og 70 cm bredt. Sceneåbningen er 27 cm høj og 31 cm bred. Dekorationerne måler 31 x 48 cm. Figurerne som er af pap, er 11- 13 cm høje.

På dette lille teater er man både direktør, instruktør, skuespiller, lysdesigner og scenearbejder. Der findes ca. 70 forskellige købeklare forestillinger med teksthæfte, og til flere findes der også færdigindspillede bånd. Mange medlemmer fremstiller selv forestillinger med tilhørende tekst og dekorationer.

Et eksempel på en modelteaterdekoration. Scenen på billedet nederst til højre forestiller den gamle Pariseropera og består af tre mellemtæpper og et bagtæppe. Den spændende 3-dimensionelle virkning ses ikke her på skærmen, men kan kun opleves på et rigtigt modelteater.

proscenium

Proscenium

Pariseropera
Pariseropera